Epäeettisestä kohtelusta ilmoittaminen

KOIRAN EPÄEETTISEN KOHTELUN ILMOITTAMINEN

(Palveluskoirat-lehti 6/22)

Kaikkien koiraharrastajien tulee sitoutua vastuulliseen koiranpitoon. Jokaisen velvollisuus on puuttua tilanteisiin, jossa toimitaan epäeettisillä tavoilla koiria kohtaan.

Palveluskoiraliitossa on kehitetty prosessi koiran epäeettisestä kohtelusta ilmoittamiseen. Liitto ohjeistaa jäsenyhdistystensä jäseniä välittömästi ilmoittamaan kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä koirien koulutuksessa. Liitto tukee ilmoittajaa asian selvittelyssä ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa sekä ohejistusta asian käsitelyssä. Toimintaohjeet löytyvät eettisestä sitoumuksesta, jonka löydät tältä sivulta kokonaisuudessaan.

Saatuaan ilmoituksen koiran epäeettisestä kohtelusta Palveluskoiraliitto ottaa yhteyttä yhdistykseen jonka tilaisuudessa, kentällä tai tiloissa moitittavaa toimintaa on havaittu. Yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa selvitetään tapahtumien kulku ja päätetään jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti.

Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkit, tulee tilanteesta tehdä ilmoitus poliisille. Poliisin tehtävä on tutkia, onko rikoskynnys ylittynyt.

Ilmoituksen voi tehdä myös valvontaeläinlääkärille tai muulle kunnaneläinlääkärille.

Ilmoituksen voi tehdä myös Kennelliiton kautta:
Ilmoitus tehdään harrastustoimintaa hallinnoivalle toimikunnalle.

Lisää tietoa Kennelliiton sivuilta.

SANKTIOT

Eettisten ohjeiden ja sitoumuksen rikkomisesta määräytyvät seuraukset Suomen Kennelliiton sekä Palveluskoiraliiton koesääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

Suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien peruuttaminen:
– Suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien haltijan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa
allekirjoittamaansa eettistä sitoumusta. Mikäli hän ei näin tee, voi Palveluskoiraliiton hallitus
peruuttaa suojelulisenssin tai toimihenkilöoikeudet joko määräajaksi tai vakavammissa tapauksissa
kokonaan.
– Mikäli suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien haltija on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa
Palveluskoiraliittoa tai sen jäsenjärjestöä tai yleistä kenneltoimintaa kohtaan tai on muuten
osoittanut olevansa suojelukoiran hallintaan soveltumaton, voi Palveluskoiraliiton hallitus
peruuttaa suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeudet joko määräajaksi tai vakavammissa
tapauksissa kokonaan. 

© 2024 Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started